Institut Yunus Emre

Institut Yunus Emre

Fondacija Yunus Emre; je javna fondacija koja je osnovana 05.05.2007.god. s Zakonom broj 5653, a ima za cilj; predstavljati Tursku, turski jezik, historiju, kulturu i umjetnost; pružiti svijetu na korištenje informacije i dokumente o istima; davanje usluga onima koji se žele obrazovati i naučiti turski jezik, kulturu i umjetnost; razviti prijateljstvo i povećati kulturnu razmjenu između Turske i drugih zemalja.

Institut Yunus Emre je institucija ovisna o Fondaciji i za ostvarenje ciljeva ovog Zakona, pored podučavanja stranaca turskog jezika u centrima osnovanim u inostranstvu, u cilju predstavljanja naše države, predvodi kulturne i umjetničke aktivnosti, a također daje podršku naučnim radovima.

Institut Yunus Emre, koji je sa radom počeo 2009. godine, ima više od 40 kulturnih centara u inostranstvu. Pored časova turskog jezika koji se daju u kulturnim centrima, sklapajući saradnje s obrazovnim ustanovama u različitim državama, podržavaju se smjerovi turkologije i učenje turskog jezika. U sklopu Kulturnog centra organiziraju se mnoge aktivnosti koje imaju za cilj predstaviti našu kulturu i umjetnost, predstavljati našu državu na narodnim i međunarodnim događajima.  

 

Naši kulturni centri

A

Afgenistan - Kabul

Albanija - Skadar

Albanija – Tirana

Alžir - Alžir

Austrija - Beč

Azerbejdžan - Baku

B

Belgija - Brisel

Bosna i Hercegovina - Mostar

Bosna i Hercegovina - Fojnica

Bosna i Hercegovina – Sarajevo

C

Crna Gora - Podgorica

E

Egipat – Alexandria

Egipat - Kairo

Engleska - London

F

Francuska – Pariz

G

Gruzija - Tiblis

H

Holandija – Amsterdam

Hrvatska-Zagreb

I

Iran - Teheran

Italija - Rim

J

Japan – Tokijo

Jordan - Amman

Južna Afrika - Pretoria

K

Kazakistan – Astana

Katar - Doha

Kipar - Nikozija

Kosovo - Prizren

Kosovo- Ipek

Kosovo- Priština

L

Liban - Bejrut

M

Malezya - Kuala Lumpur

Makedonija - Skoplje

Maroko - Rabat

Mađarska – Budimpešta

Moldavija - Kishinjev

N

Njemačka - Berlin

Njemačka - Keln

P

Poljska - Varšava

R

Rumunija – Konstanca

Rumunija – Bukurešt

Rusija– Kazan

S

Srbija -Beograd

Sudan-Khartoum