Kultura i diplomatija

Kultura i diplomatija

PREDGOVOR

Institut Yunus Emre od 2009. godine otvarajući turske kulturne centre u značajnijim gradovima cijelog svijeta radi na promociji diplomatije iz oblasti kulture, jezika i nauke. Prestižna kultura koju je Turska sticala stoljećima unazad, nesumljivo je vodič za aktivnosti Instituta. Koristeći se diplomatijom na naučnom i kulturnom polju Institut radi na stvaranju pozitivne percepcije o Turskoj u svijetu uz pomoć ukupno 54 centra u sljedećim zemljama – u nekima je otvoreno i više centara: Amerika, Njemačka, Austrija, Albanija, Azerbejdžan, Belgija, Bosna i Hercegovina, Alžir, Gruzija, Francuska, Maroko, Holandija, Engleska, Iran, Italija, Japan, Crna Gora, Kazahstan, Katar, Turska Republike Sjeverni Kipar, Kosovo, Libanon, Mađarska, Egipat, Makedonija, Malezija, Moldavija, Pakistan, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Senegal, Somalija, Sudan, Jordan i Ukrajina.

Institut Yunus Emre je na sebe preuzeo veoma bitnu obavezu koja podrazumijeva povećanje ugleda, priznatosti i pouzdanosti Turske na međunarodnom planu, svojim radom uspostavalja veze između Turske i različitih dijelova svijeta i povećava broj njezinih prijatelja. Jedan od naših osnovnih ciljeva jeste da se u zemljama u kojima djeluju naši kulturni centri uspostavi kontakt s značajnim osobama na polju nauke, umjetnosti, kulture i obrazovanja te da im se predstave mogućnosti i prilike moderne Turske. Znamo da je jedino putem rada na naučnom i kulturnom planu moguće držati otvorenim kanale za međunarodno jedinstvo i dijalog, upostavljati interakciju među intelektualnom elitom i osnivati zajedničke radne grupe.

Upoznati značajne osobe iz područja kulture i nauke sa naučnim i kulturnim potencijalima Turske je bez sumnje veliki korak na polju diplomatije. Svjesni smo da ovakve aktivnosti nisu značajne samo za Tursku, već i za zemlje sa kojima smo u interakciji.

Danas se u svijetu nalazi ukupno 228 turskih predstavništva od kojih su 134 ambasade, 81 konzulat, 12 stalnih misija i 1 trgovinska komora. Ovakav napredak nakon prvog turskog ambasadora u Londonu, Yusufa Agâha Efendije sa sigurnošću nosi veliki značaj. Proaktivna vanjska politika koju prati naša zemlja provodi se uz pomoć naših cijenjenih ambasadora. Ova knjiga donosi njihova sjećanja i utiske iz zemalja u kojima Institut Yunus Emre ima svoje centre.

U posvetama koje su napisali naši ambasadori koji su vršili funkciji u zemljama gdje se nalaze naši Instituti, moguće je naći odgovore na sljedeća pitanja: “Kako se odvijao proces osnivanja, koje su se poteškoće morale prevazići da se počne sa aktivnostima, kakva je situacija bila ranije, a kakva je danas?”

Zahvaljujem se svim ambasadorima koji su pružili bilo kakav vid podrške Institutu, od njegovog osnivanja do danas, kao i u pisanju ove knjige, prvenstveno cijenjenom zamjeniku ambasadora Ümitu Yardımu, zatim Adnanu Keçeciju, Ahmetu Yıldızu, İnanu Özyıldızu, Kaanu Eseneru, Mehmet Kemalu Bozayu, Oğuzu Demiralpu, Ömüru Şölendilu, Songüli Ozan, Süphanu Erkuli, kao i svim uposlenicima Ministarstva vanjskih poslova.

prof. dr. Şeref Ateş

predsjednik

 

Kultura i diplomatija

Izdanja Akademije kulturne diplomatije Instituta Yunus Emre

 

Editori: Prof. Dr. Şeref ATEŞ, Melih BARUT

Generalni koordinatör: Şenol Selçuk TURAN

Redakcija: Fatmanur Samastı, Hümeyra Görmez Temren, Halil İbrahim Elsıkma

ISBN: 978-605-2097-06-9