Kurs osmansko-turskog jezika počinje 7. oktobra u Sarajevu

02/10/2017

U saradnji Instituta Yunus Erem i Fondacije Hayrat od 7. oktobra 2017. godine organizuje se kurs osmansko-turskog jezika.

Obzirom na veliko interesovanje za ovim kursom iskazano prilikom organizacije istog u 2016. godini, u 2017. godini je planirano pokretanje i drugog ciklusa istog.

Svi koji žele da se prijave na kurs osmansko-turskog jezika prijavu mogu izvršiti lično u Institutu Yunus Emre Sarajevo od 19. septembra do 5. oktobra 2017. godine. Cijena jednog ciklusa od 36 sati je 25 KM.

Direktor Instituta Yunus Emre Sarajevo, Mehmet Akif Yaman dao je osnovne informacije o ovome kursu te naveo i to da je na osnovu velikog interesovanja za ovim kursem u 2015. i 2016. godini  odlučeno je da se opet pokrene. Pripreme za drugi ciklus kursa u 2017. godini završene su, a kurs će početi 7. oktobra 2017. godine.

Yaman je skrenuo pažnju na to da je osmanski-turski jezik postojao u Bosni i Hercegovini blizu 600 godina i da je pored ličnog napretka polaznika, cilj ovog kursa, olakšati čitanje osmanskih rukopisa na ovom prostoru i omogućiti to isto budućim generacijama.