Počinje kurs osmansko-turskog jezika!

Yazıcı-dostu sürüm

Početak nastave: 6. mart 2019.

Rok za prijave: 26. februar - 2. mart 2019.

Kurs završava 8. maja 2019.

Nastava će se odvijati srijedom od 18:00 do 20:45 sati.

Potrebno je osnovne poznavanje turskog jezika.

Cijena kursa je 25 KM.