Razgovori o književnosti

Naziv aktivnosti: Razgovori o književnosti

Mjesto: Centar za kulturu i umjetnost Instituta Yunus Emre u Sarajevu (Mula Mustafe Bašeskije 31/a)

Država/grad: Bosna i Hercegovina/Sarajevo

Datum: 05.03.2019

Vrijeme: 18.30-20.00

Detalji aktivnosti:

U organizaciji Instituta Yunus Emre Sarajevo, počinje program predavanja o izvorima turske kulture, turskom jeziku, te značajnim autorima i djelima turske književnosti. Predavanja će se održavati jednom u dvije sedmice. 

Prvo predavanje ovog programa bit će na temu “Izvori turske kulture”.