Takmičenje u likovnim radovima na temu „Turska za mene predstavlja...“

Yazıcı-dostu sürüm

Organizuje se takmičenje u likovnim radovima na temu „Turska za mene predstavlja...“

U okviru projekta „Moj izbor je turski“ svake godine se organizuju društvene i kulturne aktivnosti na različitim poljima koje imaju za cilj doprinjeti društvenom i ličnom razvoju učenika koji uče turski jezik.

Takmičenje u likovnim radovima organizuje se svake godine na različitu temu, a tema za 2019. godinu je „Turska za mene predstavlja...“

Učenici koji žele učestvovati u takmičenju svoje likovne radove trebavu predati školskoj upravi najkasnije do 17. aprila 2019. godine.